Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

Volím činy, ne slova.

Vážení občané,

volím pravici. Volím tradiční pravici s jejími konzervativními principy a hodnotami.Volím ODS, stranu, která má 22letou tradici a jejímž členem jsem již 10 let. Tuto stranu nejen volím, ale také za Regionální sdružení ODS Jihočeský kraj kandiduji ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Dovolte, abych vás seznámil s důvody své kandidatury a také s principy, které chci v PSP ČR prosazovat a hájit tak zájmy vás, svých voličů a našeho Jihočeského kraje.

4  DŮVODY, PROČ KANDIDUJI:

1. Chci a budu prosazovat tradiční pravicovou politiku;

2. Chci a budu prosazovat zájmy a názory svých voličů;

3. Chci a budu prosazovat zájmy Jihočeského kraje;

4. Chci a budu prosazovat názor, že podstatné jsou činy, ne slova.

 

4  ZÁKLADNÍ PRINCIPY, kterými se řídím a budu je dále prosazovat:

Konec šikanování občanů. Rozšiřuje se počet kontrolních orgánů státu, rostou jejich pravomoce a odhodlání označit „viníka“. Až následně se vymýšlí trestná činnost a hledají „důkazy“.
Nechme české občany svobodně žít ve stabilním právním rámci bez neustálých změn a vytváření nových legislativních požadavků. K zodpovědnému životu stačí dodržování základních pravidel slušného chování a respekt k historii a tradicím.

 

Politici, jako zástupci svobodných občanů musí efektivně zajistit základní funkce státu a vytvořit stabilní podmínky pro život a soukromé podnikání (zejména budování dopravní a energetické infrastruktury, snížení
cen energií, podpora domácí produkce zemědělských a průmyslových výrobků vč. jejich exportu, snížení ceny práce a rozhýbání nepružného trhu práce). Úřednický aparát spíše využijme k prosazování zájmů České republiky v zahraničí.

 

Zadlužování státu je ohrožením svobody a prosperity budoucích generací. Konec české koruny a přijetí eura
by mj. znamenalo povinnost platit do evropských záchranných fondů stovky miliard. Zastavme bezhlavou evropskou integraci a bláznivé nápady z Bruselu.

Všechny veřejné zdroje se nemusí utratit. Nechme peníze občanům, ať s nimi hospodaří sami a na svoji zodpovědnost. Vytvořme k tomu základní podmínky a rovné příležitosti.

 

Práce se musí vyplatit. Máme nastavený benevolentní systém veřejné podpory a sociálních dávek i na úkor seniorů a zdravotně postižených. To se musí změnit.
V našem státě ještě není vše hotovo. Není zde tedy důvod k nezaměstnanosti.
Stop vyvážení národního bohatství do zahraničí.
Do politiky by se měli dostávat lidé, kteří ještě zůstali v kontaktu s problémy obyčejných lidí a kterým občané mohou uvěřit, že jdou do parlamentu s dobrými úmysly a bez podezření z korupce.

 

4  KONKRÉTNÍ ZÁJMY JIHOČESKÉHO KRAJE, které dlouhodobě prosazuji a budu prosazovat i nadále:


 

 


 

Věřím, že se mlčící většině podaří v tichosti se vypořádat s lidmi, kteří zklamali důvěru voličů a neudělali nic pro rozvoj území, kterému se stále ještě říká Česká republika.Věřím, že nastal čas, kdy ne slova, ale činy jsou cestou k lepší budoucnosti.

                                                                                                  Václav Král
                                                              jihočeský občan, politik a kandidát ODS ve volbách do PSP ČR