Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

Politická ne_Pohádka Krále Václava.

Proč letos kandiduji do Poslanecké sněmovny

Moji známí mi říkají, že je to odvaha kandidovat dnes za Občanskou demokratickou stranu. ODS byla dlouhá léta jedinou pravicovou stranou v zemi. Od posledních dvou vlád, na kterých se ODS podílela, voliči očekávali nižší daně, jednodušší podnikání, menší a efektivní státní správu a také to, že se vůči EU budeme chovat jako sebevědomý národní stát a ne jako protektorát. Přesto jsme jako ODS nechali projít takové nesmyslné návrhy jako zvyšování DPH, S-karty, církevní restituce apod. – téměř vše jsou to návrhy TOP 09, které ODS se skřípěním zubů nechala projít vládou a parlamentem, aby udržela koalici. To nás ale neomlouvá! Jsem hodně mezi lidmi a vím, že chtějí zpět tu „starou dobrou ODS“, která reprezentovala konzervativní názory a hájila práva svých přirozených středostavovských voličů. Lidé mi říkají, že poslanci, kteří byli v minulém parlamentu, ztratili kontakt s realitou. A že pokud se naše reprezentace generačně neobmění, nebudeme důvěryhodní. Já se chci pokusit Vás přesvědčit, že má smysl to s námi znovu zkusit.

Čeho se nechci dožít

(Pseudo)ekologie likviduje náš průmysl

Italský eurokomisař Antonio Tajani se nedávno veřejně přiznal, že kvůli podpoře tzv. obnovitelných zdrojů energie (OZE) stojí EU před „hospodářským masakrem“. V Čechách to můžeme vidět na tragickém příkladu našich polí, kde namísto lánů obilí, stojí solární panely. Přitom tento zdroj energie je v našich klimatických podmínkách velmi nestabilní a díky předražené ceně výkupu pro stát ekonomicky likvidační. Žádný poslanec ODS, na rozdíl od pánů Kalouska a Schwarzenberga, tento zákon o OZE nepodpořil.

Podobně díky podpoře tzv. bionafty opanují naše pole namísto brambor, kukuřice či pšenice nekonečné žluté lány řepky olejné, které neúměrně vyčerpávají zemědělskou půdu.  Kvůli podpoře bionafty nám pak zdražují potraviny a na těchto dotacích vydělává třeba pan Babiš a jeho konglomerát Agrofert. Dokonce vlastní studie EU potvrdila, že biopaliva poškozují v konečném důsledku přírodu víc než používání klasické nafty.

Budeme žít všichni ve vile Vyvolených?

V posledních dvaceti letech neustále přibývají odposlechy, sledují se e-maily, brouzdání na internetu. EU právě připravuje spuštění obrovského celoevropského sledovacího systému INDECT, který bude sledovat všechny a všude. Doslova „fízlování“ svobodných občanů je nepřípustné a neomluvitelné. Internet musí zůstat místem svobody. Podívejte se, jaký vliv má na psychiku lidí několikaměsíční pobyt ve vile Vyvolených, kde jsou účastníci pod neustálým dohledem jako pokusní králici.

Nedopusťme, abychom se v podobné situaci ocitli my všichni. Nikdo nemá právo znát naše intimní problémy, krást nám naše nápady a vydírat nás třeba za názory na naše blízké, které jsme někde neuváženě vyslovili do telefonu nebo napsali do e-mailu. Není pravda, že sledování se musí bát jen ti, co něco provedli. Ztráty privátní zóny, která vždy v minulosti existovala, se musí bát všichni, jinak budeme kráčet do horšího systému, než byl ten před rokem 1989.

Přijetí eura je pro naši zemi cestou do pekel

Nápad TOP 09 stanovit po volbách závazný termín přijetí eura bez ohledu na následky, které to bude pro nás mít, považuji téměř za zradu naší země. Nejen proto, že podle průzkumů 77% občanů naší země přijetí eura odmítá, ale především proto, že tento tragický experiment již přinesl srovnatelným ekonomikám (jako jsou Španělsko, Portugalsko či Irsko) nesmírné problémy a přivedl je na hranici bankrotu. Přijímat euro v době, kdy vůbec není jisté, jestli společná měna přežije následující roky, je hazardováním s úsporami českých občanů, s konkurenceschopností ekonomiky i s celkovou budoucností naší země. V době, kdy se snižují příspěvky matkám na mateřské dovolené v řádu stamilionů korun, pánové Kalousek a Schwarzenberg klidně prosadí odeslání 30 miliard na podporu krachujících států eurozóny. Navíc závazné rozhodnutí přijmout euro, které oba pánové prosazují, znamená pro nás mj. i přijetí závazku (dluhu) ve výši 290 miliard korun (tzv. euroval).

O co chci usilovat

• omezit dopady nesmyslných bruselských nařízení,
která likvidují konkurenceschopnost českého průmyslu i možnosti svobodného rozhodování občanů (řada západních zemí sice formálně tato nařízení přijímá, ale v praxi jejich dodržování nekontroluje a tím své občany před zvůlí Bruselu chrání)

• zabránit zneužívání exekucí, které ze zanedbatelných dluhů vytváří neřešitelnou doživotní finanční zátěž pro dlužníka a dostává tak slušné a poctivé občany na okraj společnosti

• zabránit přijetí eura a zachránit ČR před hrůznými důsledky tohoto experimentu, které už naplno pocítilo Španělsko, Portugalsko, Řecko a řada dalších zemí

• podpořit české podnikatele – v naší zemi musí mít nejlepší podmínky čeští živnostníci a podnikatelé a ne zahraniční montovny, které inkasují dotace a poté zisky vyvádějí mimo území ČR

• podpořit tradiční českou rodinu – budoucnost je v našich dětech, které zde budou žít a pracovat, ne v podpoře přistěhovalectví

• zavést spravedlivý sociální systém – který se postará o potřebné (kterým jsou dnes mnohdy dávky odnímány) a zabrání masivnímu zneužívání dávek ze strany některých skupin občanů

• minimalizovat přerozdělování – peníze by měly zůstávat občanům, jejich obcím a krajům, tj. tam, kde vznikly a kde nejlépe vědí, jak je využít; milostivě přidělované dotace na základě nejednoznačných kritérií jsou nejlepším podhoubím pro korupci

• hájit zájmy Jihočeského kraje – člověk by neměl zapomínat, odkud pochází; regionální témata jako zdravá Šumava nebo kvalitní dopravní dostupnost musí mít zastání i v celostátním měřítku

• obnovit důvěryhodnost ODS – ODS musí zase začít hájit zájmy svých voličů a České republiky jako celku


Volím činy, ne slova.

Vážení občané,

volím pravici. Volím tradiční pravici s jejími konzervativními principy a hodnotami.Volím ODS, stranu, která má 22letou tradici a jejímž členem jsem již 10 let. Tuto stranu nejen volím, ale také za Regionální sdružení ODS Jihočeský kraj kandiduji ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Dovolte, abych vás seznámil s důvody své kandidatury a také s principy, které chci v PSP ČR prosazovat a hájit tak zájmy vás, svých voličů a našeho Jihočeského kraje.

4  DŮVODY, PROČ KANDIDUJI:

1. Chci a budu prosazovat tradiční pravicovou politiku;

2. Chci a budu prosazovat zájmy a názory svých voličů;

3. Chci a budu prosazovat zájmy Jihočeského kraje;

4. Chci a budu prosazovat názor, že podstatné jsou činy, ne slova.

 

4  ZÁKLADNÍ PRINCIPY, kterými se řídím a budu je dále prosazovat:

Konec šikanování občanů. Rozšiřuje se počet kontrolních orgánů státu, rostou jejich pravomoce a odhodlání označit „viníka“. Až následně se vymýšlí trestná činnost a hledají „důkazy“.
Nechme české občany svobodně žít ve stabilním právním rámci bez neustálých změn a vytváření nových legislativních požadavků. K zodpovědnému životu stačí dodržování základních pravidel slušného chování a respekt k historii a tradicím.

 

Politici, jako zástupci svobodných občanů musí efektivně zajistit základní funkce státu a vytvořit stabilní podmínky pro život a soukromé podnikání (zejména budování dopravní a energetické infrastruktury, snížení
cen energií, podpora domácí produkce zemědělských a průmyslových výrobků vč. jejich exportu, snížení ceny práce a rozhýbání nepružného trhu práce). Úřednický aparát spíše využijme k prosazování zájmů České republiky v zahraničí.

 

Zadlužování státu je ohrožením svobody a prosperity budoucích generací. Konec české koruny a přijetí eura
by mj. znamenalo povinnost platit do evropských záchranných fondů stovky miliard. Zastavme bezhlavou evropskou integraci a bláznivé nápady z Bruselu.

Všechny veřejné zdroje se nemusí utratit. Nechme peníze občanům, ať s nimi hospodaří sami a na svoji zodpovědnost. Vytvořme k tomu základní podmínky a rovné příležitosti.

 

Práce se musí vyplatit. Máme nastavený benevolentní systém veřejné podpory a sociálních dávek i na úkor seniorů a zdravotně postižených. To se musí změnit.
V našem státě ještě není vše hotovo. Není zde tedy důvod k nezaměstnanosti.
Stop vyvážení národního bohatství do zahraničí.
Do politiky by se měli dostávat lidé, kteří ještě zůstali v kontaktu s problémy obyčejných lidí a kterým občané mohou uvěřit, že jdou do parlamentu s dobrými úmysly a bez podezření z korupce.

 

4  KONKRÉTNÍ ZÁJMY JIHOČESKÉHO KRAJE, které dlouhodobě prosazuji a budu prosazovat i nadále:


 

 


 

Věřím, že se mlčící většině podaří v tichosti se vypořádat s lidmi, kteří zklamali důvěru voličů a neudělali nic pro rozvoj území, kterému se stále ještě říká Česká republika.Věřím, že nastal čas, kdy ne slova, ale činy jsou cestou k lepší budoucnosti.

                                                                                                  Václav Král
                                                              jihočeský občan, politik a kandidát ODS ve volbách do PSP ČR