Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

Rozhovor pro portál Budějcká Drbna

Rozhovor nejen o budoucnosti Teplárny České Budějovice pro zpravodajský portál Budějcká Drbna najdete ZDE.

 


 

Rozhovor pro Deník Bohemia - Českobudějovické listy

Novým předsedou přestavenstva Teplárny České Budějovice je Václav král

České Budějovice – Pracoval třeba jako manažer strojírenského podniku, byl krajským radním pro regionální rozvoj, dopravu, investice a územní plánování. Teplárnu nikdy předtím neřídil. Václavu Královi, šestatřicetiletému předsedovi představenstva Teplárny České Budějovice, vyčítá opozice v zastupitelstvu krajského města nulovou praxi v oboru, do něhož městská firma s více než dvěma stovkami zaměstnanců patří. Přesto si Václav Král pro letošní rok stanovil hned několik zásadních úkolů.

Co jste si napsal na seznam cílů roku 2017?

Společnost potřebuje posunout v koncepčních věcech. Pečlivě analyzujeme, zda by bylo pro teplárnu a město výhodné připojit se na horkovod z Temelína, domlouváme obchodní a technické podmínky se zástupci skupiny ČEZ. Řešit je třeba i otázku spalování tuhých alternativních paliv (TAP) nebo další rozvoj horkovodní sítě. Teplárna by měla participovat i na projektu smart city neboli chytré město. První dva úkoly jsou dány rozhodnutím loňské valné hromady a dozorčí rada pečlivě sleduje jejich plnění.

Když vám opoziční zastupitelé Budějovic vytýkali nulovou praxi v oboru teplárenství, řekl jste: o mé kvalifikaci si promluvíme za rok, až vyhodnotíme výsledky mé práce. Je to, co jste vyjmenoval, vůbec možné stihnout do roka?

Musíme to stihnout. Jestli se to nepodaří, zavřeme si spoustu cest, například pro čerpání dotací z evropských fondů. Co se týká spalování tuhých alternativních paliv vyráběných z odpadů, i tady jsme tlačeni jasně daným termínem. Po roce 2024 už nebude možné odpad skládkovat. Respektive možné to bude, ale za dramaticky nákladnějších podmínek. To je motivace, která nás vede k rychlé práci. Není to ale pouze záležitost teplárny. Jsou to i témata s přesahem do města a koneckonců i do kraje. Nechte mi a kolegům z představenstva čas na práci, abychom se na podzim zpovídali z toho, jak daleko jsme došli a zda jsme uspěli, nebo ne.

V křesle šéfa teplárny jste dva měsíce. Stačil jste už poznat silná místa i slabé stránky podniku?

Mezi silné stránky určitě patří fakt, že teplárna je tradiční, stabilní firma, která dodává čisté energie za dobrou cenu, a přispívá tak k pohodě bydlení desítek tisíc lidí v aglomeraci Českých Budějovic. Nemohla by fungovat bez profesionálních a kompetentních zaměstnanců, které máme. Se zaměstnanci ovšem souvisí i jedna slabá stránka – zatím nám chybí systém systematického získávání a vzdělávání pracovníků, kteří jednou nahradí současné kolegy věkem se blížící k penzi. Například dispečerovi v teplárně trvá sedm let, než se dostatečně zapracuje, aby byl schopný předcházet různým rizikům. Musíme i ve spolupráci se středními a vysokými školami hledat šikovné lidi a těm předávat zkušenosti starých mazáků. Musíme motivovat nové zaměstnance k práci v energetice. Také bych rád rozpracoval do provozních detailů nedávno schválenou energetickou koncepci města. Chceme předložit relevantní varianty, aby si dozorčí rada mohla udělat názor o dalším směřování teplárny a valná hromada pak případně schválila změnu koncepce.

Zmínil jste plán přivést do Budějovic teplo potrubím z Temelína. Jak by se tím změnil provoz teplárny?

Plán je takový, že asi 50 procent tepla by se po Budějovicích rozvádělo horkou vodou, dosud je to většinou párou. Byla by proto škoda neprověřit možnost dodávek větší části horké vody

z temelínského horkovodu. Teplárna by tak mohla za dlouhodobě stabilních podmínek využít nový zdroj čisté energie, snížila by svoji závislost na snižujících se zásobách uhlí a navíc by měla možnost ke snížení kapacity současných zdrojů. Jednoduše řečeno, pomineme-li uhelný kotel na Vrátě – v Novohradské ulici dnes máme dva 150tunové kotle na uhlí a dva 115tunové plynové kotle, přičemž celou tuto kapacitu bychom po vybudování přivaděče z Temelína nemuseli držet. To by bylo pozitivní, nemuseli bychom investovat do obnovy těchto velkých zařízení. S tím by souviselo i snížení nákladů na čištění spalin, emisní povolenky atd. Rozvodem tepla pomocí horké vody se také významně snižují ztráty na síti, které jsou u páry mnohem vyšší.

Jak by to bylo s financováním stavby přivaděče? Budějovický primátor Jiří Svoboda zmínil, že je pro něj nepředstavitelné, aby stavbu platilo město.

Dohoda o financování zatím neexistuje. S názorem pana primátora zcela souhlasím, teplárna s tímto záměrem nemůže mít spojené žádné investiční náklady. Vše je otázkou dalších jednání.

Když bude možné ukládat komunální odpad na skládku už jen velmi draze, jak jste řekl, jak s ním lze naložit? Co se změní pro obyvatele Budějovic?

Tato otázka se netýká pouze teplárny. Navíc projednávání nového zákona o odpadech je zatím v nedohlednu. Musí však vzniknout nový systém hospodaření s odpady a bude-li to možné, teplárna pomůže situaci řešit prostřednictvím energetického využití této celosvětově zajímavé suroviny. Seriózní příprava zabere mnoho času, navíc zákony, vyhlášky a další předpisy se neustále mění. Na vyšší ceně tepla ani na zhoršení životního prostředí v Budějovicích se však nesmí spalování tuhých alternativních paliv promítnout.

Mluvil jste o energetickém využití TAPů. Jak by to mohlo vypadat v podmínkách krajského města?

Osobně, na základě zkušeností z jiných měst České republiky a Evropy, se mi jeví tato možnost jako reálná. Nebylo by však seriózní v této chvíli uvádět jakoukoli variantu. Jak jsem již zmínil na začátku, aktuálně mapujeme různé cesty tohoto využití. Ve finále o celém systému rozhodne zastupitelstvo města a další dotčené subjekty. Se znalostí aktuálních tržních a technologických podmínek pak bude teplárna připravena spustit proces realizace dle platné legislativy.

K projektu „smart city“ – kdy budou Budějovice chytřejším městem a jak se to v činnosti teplárny projeví?

Role teplárny v projektu by měla být pouze dílčí, nicméně důležitá. Stejně jako role dalších subjektů, jakými mohou být například dopravní podnik, magistrát, distributor energií, nemocnice a podobně. Třeba při takzvaném blackoutu, tedy rozsáhlém výpadku dodávek elektřiny, by teplárna mohla posloužit jako lokální zdroj výroby elektrické energie. Napadá mě i zajímavý detail – proč nevyužít komín teplárny k tomu, aby se zde scházel signál z většiny odpadkových košů a kontejnerů v Budějovicích? Mohli bychom tak efektivně řídit svoz odpadu a vysypávat jen ty nádoby, které jsou opravdu plné. Termín startu tohoto programu není stanoven. Nejprve by měla vzniknout komplexní koncepce, která potom bude rozpracována do dílčích strategií pro jednotlivé subjekty fungující v tomto systému.

(Rozhovor je zveřejněn v původním plném znění).


 

ONLINE CHAT - Deníky Bohemia - Českobudějovické listy 18.10.2013

Na otázky čtenářů Deníku Bohemia - Českobudějovické listy jsem odpovídal v pátek 18.října 2013 v ONLINE CHATU.


Projekt The Action v pořadu Z studio Jihočeské televize 15.10. 2013

O poslání, historii i současnosti multimediálního představení pro mladé a začínající řidiče The Action jsem hovořil v pořadu Z studio Jihočeské televize v úterý 15. října 2013.

Záznam pořadu ( od 14:09 ) najdete ZDE


ONLINE CHAT na portálu Budějcká Drbna

V pondělí 14. října jsem odpovídal na otázky čtenářů v ONLINE CHATU Budějcké Drbny.


Deníky Bohemia - Českobudějovické listy 11.10.2013

Ing. Václav Král: Hádek a negací už bylo dost.

Kandidujete za stranu, která právě není na vrcholu popularity. Nebylo by lepší, po vzoru některých bývalých členů ODS, najít jinou alternativu a kandidovat v jiném dresu?

Nežiji v akváriu, ale nejsem přeběhlík. Moji známí mi dokonce říkají, že je to odvaha kandidovat dnes za ODS. Pro udržení vlády nechala ODS projít takové nesmyslné návrhy jako zvyšování DPH, S-karty nebo církevní restituce. Vše jsou to návrhy TOP 09, ale to nás neomlouvá! Jsem hodně mezi lidmi a vím, že chtějí zpět tu "starou dobrou ODS", která reprezentovala konzervativní názory a hájila práva svých přirozených středostavovských voličů. O to se chci snažit i já.

Máte poměrně razantní názory směrem k Evropské unii a nahrazení koruny eurem. Jste v tom zajedno s profesorem Klausem. Souhlasíte s ním bez výhrad? Jak vnímáte jeho vystoupení nyní před volbami?

Když jsem studoval na VŠE, prof. Klaus byl jedním z našich učitelů. Dodnes si jej vážím. Experiment s eurem přinesl srovnatelným ekonomikám jako je naše (Irsko, Portugalsko) nesmírné problémy a přivedl je na hranici bankrotu. To není žádná teorie. Navíc závazné rozhodnutí přijmout euro, jak to chce TOP 09, znamená pro ČR přijmout závazek (česky: dluh) ve výši 290 miliard korun, jako příspěvek do tzv. eurovalu. Myslím, že byla chyba současného vedení ODS, že se nedokázalo dohodnout a společně pozvat Václava Klause zpět. To, co následovalo, bylo jen logickým vyústěním této chyby. Bohužel i poslední vyjádření V. Klause nebylo příliš šťastné, stejně jako snaha o založení strany s jeho bývalými politickými oponenty.

Nejste pro, aby na stranických kandidátkách byli nestraníci. Proč vám to vadí?

Stále si myslím, že občané by měli znát minulost, chování a postoje svých zástupců. Politické strany by měly být jakýmsi garantem alespoň základních názorových rysů a nástrojem k jejich prosazování. Nevěřím v nepolitickou politiku. Proto nechci autoritativní vládu, ale ani vládu (nikomu nezodpovědných) autorit.

Kandidoval jste dvakrát v krajských volbách, jednou úspěšně, podruhé ne. Parlamentní zkušenost by byla pro vás premiéra. Čí byste byl poslanec? Strany nebo voličů?

Pro kraj jsem pracoval rád. Ať už jako zastupitel nebo poslední volební rok jako radní kraje. Doplatil jsem na vnitrostranické obchody, které mě odsunuly až na 15. místo kandidátky. Příjemně mě překvapilo, že jsem přesto dostal 8. největší počet preferenčních kroužků. Byl to pro mě impuls kandidovat do sněmovny. Tentokrát jsem na 4. místě kandidátky a uvidím, jaký názor budou mít voliči.  Poslanec by měl vždy reprezentovat své voliče a já se navíc budu snažit pomoci obnovit tu starou dobrou ODS.

Ke kauze „Nagyová“ jste se vyjádřil, že měl tehdejší premiér Nečas okamžitě odstoupit. Myslíte si to i dnes?

Samozřejmě. Tu situaci nemohl ustát, ať by dopadla jakkoli. Čím déle se svým odchodem váhal, tím více poškozoval ODS a paralyzoval vládu. Osobně mi ho bylo líto, protože se nedopustil korupčního jednání, ale musel nést odpovědnost za chybu svého blízkého spolupracovníka.

Na svém webu píšete o tom, že by měl být náš stát štíhlý. V čem prioritně by měl držet dietu?

Pro mě to znamená, že by měl přestat plýtvat. Pořád se mluví o boji proti korupci. Ale to je špatné slovo. Správně je bojovat proti rozkrádání státního a veřejného majetku. Když stavíme za správné ceny, není prostor dávat někomu "všimné". Výsledkem protikorupčního boje dnes je, že máme zákon o veřejných zakázkách, který upřednostňuje jediné kritérium, a to cenu. Důsledkem pak je, že máme nekvalitní stavby. Správný postup by byl, aby odborník spočítal adekvátní cenu při dodržení kvality a firmy pak dávaly nabídky, které odpovídají principu cena/výkon. Jiným typem plýtvání je obírat lidi o peníze, ze kterých bohatne určitá skupina privátních firem. Stát by se měl zaměřit na takové věci jako zabránit zneužívání exekucí, které ze zanedbatelných dluhů vytváří neřešitelnou finanční situaci jinak slušných občanů. Exekuce by neměly pro nikoho být živobytím atd. atd.

Vaše kampaň je mimo jiné o rozdávání jablek a čokoládových peněz a o vaření guláše. Nepřipadá vám, že „to už tady bylo“?

Snažím se tu kampaň trochu odlehčit, brát ji s nadsázkou. Hádek a negací už bylo víc než dost. Jsem Král Václav a mám tři syny. Proč nezvolit předměty, které odpovídají naší národní tradici? Mám blízko k zemědělství a „královská jablka“ odrůdy Rubín Bohemia od mého souseda ze sadu symbolizují podporu našich domácích pěstitelů. Zlaté české koruny jsou lepší než všemi vnucovaná eura. A guláš? Ten skutečný z předvolebního klání docela zmizel. Nahradily jej uzeniny nevalné kvality. Já lidi zvu na pořádné jídlo.

Voliči pravice jsou prý v krizi stejně jako pravice sama. Proč by měli volit vás? V čem budete jiný než ti, kteří jsou pro někoho momentálně nevolitelní?

Voliči určitě v krizi nejsou. A pokud volič stojí o to, aby byly omezeny dopady nesmyslných bruselských nařízení, aby eura nenahradily naši korunu, abychom podporovali české podnikatele a živnostníky, stejně jako tradiční českou rodinu a aby poslanci nezapomínali, odkud pocházejí, pak mají důvod mě volit.

 Jihočeské letiště.

Jihočeské letiště, a.s. a projekt realizace mezinárodního veřejného letiště neustále vyvolává diskuse. Odpovědi na některé otázky v článku Budějcké Drbny.

Budějcká Drbna: Vzhůru k výškám z budějckého letiště.


Budějcká Drbna: Quo vadis, jihočeská dopravo?

O 2. jednání Dopravního výboru Jihočeského kraje 20.2.2013 informoval portál Budějcká Drbna,

Quo vadis, jihočeská dopravo?


V Budějcké Drbně o Jihočeském vědecko-technickém parku.

K rozvoji Jihočeského kraje nepatří jen výstavba a opravy silnic, investice do nemocnic nebo škol, ale také oblasti veřejností méně vnímané, přesto velmi důležité pro budoucnost a ekonomiku kraje, jihočeských podnikatelů a firem. Například Jihočeský vědecko-technický park.Uvítal jsem možnost jeho existenci společně s Vaškem Filišteinem prezentovat.

Budějcká Drbna: Park, který chce zabránit odlivu mozků.


Strana 1 z 5